بخش صنایع دارویی و بهداشتی شرکت فستو پنیوماتیک

بخش صنایع دارویی و بهداشتی شرکت فستو پنیوماتیک

راه حلهای فستو در صنایع دارویی و بهداشتی، متنوع می باشد و ما تنها به بخشی از آن، در این نوشته اکتفاء می کنیم. در آینده این بخش را تکمیل تر خواهیم کرد.

1- تمیز بودن هوای فشرده و استفاده از فیلترهای مناسب، استفاده از محصولات فستو را در این صنعت تضمین نموده است.

2- استفاده هوای فشرده برای هدایت پودرها، گرانولها و ذرات کوچک (انتقال مواد به این روش، بهترین انتخاب می باشد.)

برای مشاوره در این صنعت و محصولات فستو که در صنایع دارویی و بهداشتی کاربرد دارد، با ما تماس بگیرید.

2 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.